[Matroska-devel] bug report mkv player

Johny Wyenski johnyjj2 at gmail.com
Sun Jan 27 21:17:46 CET 2013


launching [UTW]_Accel_World_-_04_[h264-720p][804561F7].mkv

http://finderr.net/clr/pl/Nieprawid%C5%82owy-format-ci%C4%85gu-wej%C5%9Bciowego-/469974729

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just
in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
  w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options,
NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
  w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style,
NumberFormatInfo info)
  w System.Convert.ToInt32(String value)
  w Video_Player.Form1.SecToTime(Int32 time)
  w Video_Player.Form1.TrackBar1_Scroll(Object sender, EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.TrackBar.OnScroll(EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.TrackBar.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg,
IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase:
file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
MKV Player
  Wersja zestawu: 2.1.0.0
  Wersja Win32: 2.1.0.0
  CodeBase:
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MKV%20Player/MKV%20Player.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
  Wersja zestawu: 8.0.0.0
  Wersja Win32: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase:
file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase:
file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase:
file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase:
file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase:
file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase:
file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase:
file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)
  CodeBase:
file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase:
file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
All player says it cannot find evr.dll
---------------------------
ActiveMovie Window: ALLPlayer.exe - Błąd systemu
---------------------------
Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze nie znaleziono
EVR.dll. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby naprawić ten problem.
---------------------------
OK
---------------------------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.matroska.org/pipermail/matroska-devel/attachments/20130127/6984a67f/attachment.html>


More information about the Matroska-devel mailing list